sky hai phong

thap giai nhiet hai phong hotel rem cua
Chào mừng quý vị và các bạn đến với Đài phát thanh Kiến An - www.daikienan.com

bài viết

Ngày 20-11-1946, giặc Pháp bắt đầu gây hấn, làm nổ ra "sự kiện Hải Phòng". Ngày 19-12-1946, quân và dân thủ đô Hà Nội và một số thành phố khác đồng loạt nổ súng tấn công quân Pháp. Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với quân và dân cả nước, quân và dân Hải Phòng - Kiến An hừng hực khí thế bước vào cuộc kháng chiến thần thánh bảo vệ Tổ quốc. Khi đó, quân Pháp xác định Hải Phòng - Kiến An là vị trí chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với quân viễn chinh Pháp.
Chúng ta chưa biết ai đặt tên "Kiến An" cho miền đất này và câu ca dao mô tả phong cảnh sơn thủy hữu tình: "Kiến An có núi ông Voi, Có sông Văn Úc, có đồi Thiên Văn" có từ bao giờ, do ai sáng tác? Thị xã Kiến An vốn là Thủ phủ của tỉnh Kiến An đã trải qua bao thăng trầm trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước.
 
 
);