NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE ĐÀI KIẾN AN - HTTP://DAIKIENAN.COM

Đại hội Đảng bộ quận Kiến An lần thứ 4 thành công tốt đẹp

  • 3236 lượt xem

Năm nay toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kỷ niệm lần thứ 63 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong mùa thu cách mạng, có những sự kiện lịch sử không thể nào quên: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên xuất hiện ở Đông Nam Châu Á. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp 15 năm đấu tranh liên tục của Đảng Cộng sản và là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của một cuộc cách mạng đầu tiên của hệ thống các nước thuộc địa. Đó là kỳ tích của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.